Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Cục Quản lý Dược và Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin gửi tới các cán bộ y tế, các đơn vị trong hệ thống cảnh giác dược nội dung Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược.


Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược phối hợp với Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR Quốc gia) triển khai hoạt động xây dựng Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược. Ban soạn thảo Hướng dẫn do Thứ trưởng Lê Quang Cương làm trưởng ban và có sự tham gia của các vụ/cục, một số đơn vị trong ngành có liên quan đến hoạt động cảnh giác dược. 

 

Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược được xây dựng với mục đích tổng hợp các khái niệm, các hoạt động của hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam, đặc biệt là hệ thống báo cáo tự nguyện về phản ứng có hại của thuốc, vai trò của các thành phần và quy trình trao đổi thông tin về an toàn thuốc trong hệ thống.

 

Sau một thời gian dài biên soạn và được sự góp ý các chuyên gia, các đơn vị trên khắp cả nước, ngày 01/06/2015, Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược đã chính thức được ban hành theo quyết định số 2111/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Ảnh bìa cuốn sách

 

Cục Quản lý Dược và Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin gửi tới các cán bộ y tế, các đơn vị bản Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược:

 

Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/06/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế về Ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược

 

- Toàn văn Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược