Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược bổ sung, sửa đổi năm 2021

Ngày 11/01/2021, Bộ Y tế đã ký quyết định số 122/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược" bổ sung, sửa đổi lần thứ 2. Hướng dẫn ban hành theo quyết định này thay thế Hướng dẫn ban hành theo Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây.

 

"Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược" được bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc tiệm cận gần nhất với thực hành chuyên môn. Hướng dẫn cũng đã cập nhật các nguồn tài liệu uy tín trên thế giới, đặc biệt là cập nhật các văn bản pháp quy trong lĩnh vực Y tế mới được ban hành trong những năm gần đây.


Nội dung của Hướng dẫn đề cập đến các nguyên tắc chung của Hệ thống và hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam, hoạt động Cảnh giác Dược tại các cơ sở Khám, chữa bệnh; thuốc Dược liệu và thuốc Y học cổ truyền; trong hệ thống tiêm chủng; trong các chương trình Y tế Quốc gia; tại các đơn vị Kinh doanh Dược phẩm; trong thử nghiệm lâm sàng và hoạt động Thông tin Thuốc trong Cảnh giác Dược. Ban biên soạn hy vọng, đây là tài liệu hữu ích dành cho nhân viên y tế, các đơn vị, tổ chức có liên quan để triển khai và phối hợp các hoạt động Cảnh giác Dược có hiệu quả trong giai đoạn mới, hướng tới đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. 

 

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược Việt Nam, các Thầy Cô, anh chị đồng nghiệp trong Ban biên soạn và tổ thư ký và các quý đồng nghiệp trong các đơn vị tham gia vào mạng lưới Cảnh giác Dược đã nhiệt tình đóng góp những ý kiến quý báu cho cuốn Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược. Đồng thời Trung tâm cũng xin trân trọng cảm ơn Văn phòng Tổ chức Y Tế Thế giới tại Việt Nam đã tư vấn kỹ thuật để hoàn chỉnh Hướng dẫn này.


Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin chia sẻ tới quý đơn vị và quý đồng nghiệp toàn văn nội dung của Hướng dẫn tại đây

 

Tuy đã dày công chỉnh sửa nhưng Hướng dẫn khó tránh khỏi sai sót. Ban biên soạn rất mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thường trực Ban biên soạn Cục quản lý Dược và Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

 

Xin trân trọng cảm ơn.


 

 

Tin: Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Nga