Đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các thuốc tiêm chứa Tolperison

Ngày 28/06/2013, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; các bệnh viện, viện có giường bệnh về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison.

 

Quyết định của Cục Quản lý Dược dựa trên kết luận của Hội đồng xét duyệt thuốc của Bộ Y tế ngày 09/05/2013. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược ra thông báo:

 

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison.

 

2. Các đơn vị nhập khẩu, phân phối thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison phối hợp với đơn vị cung cấp, phân phối thuốc phải:

- Gửi thông báo thu hồi đến nơi phân phối, sử dụng các thuốc tiêm chứa Tolperison và tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc nêu trên trong phạm vi toàn quốc.

- Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi các thuốc tiêm chứa Tolperison theo quy định về Cụ Quản lý Dược trước ngày 30/07/2013.

 

3. Các bệnh viên, viện có giường bệnh ngừng ngay việc kê đơn và sử dụng thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison và trả lại thuốc cho các cơ sở phân phối, cung ứng.

 

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các ngành thông báo cho csc cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

Để biết thêm nội dung chi tiết, xin vui lòng xem và tải công văn tại đây