ANSM: Sử dụng dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng Truvada và các biệt dược giai đoạn tháng 01/2016-7/2017

Nhân ngày Quốc tế phòng chống AIDS, ANSM đã công bố các dữ liệu dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng Truvada hoặc các thuốc generic tại Pháp từ tháng 01/2016 đến tháng 7/2017.

 

Truvada, phối hợp cố định liều 2 chất ức chế enzym phiên mã ngược của HIV (emtricitabine và tenofovir), được chỉ định từ năm 2005 trong điều trị nhiễm HIV ở người lớn. Truvada được cấp phép dự phòng phơi nhiễm sớm tại Pháp từ tháng 01/2016 thông qua một khuyến cáo sử dụng tạm thời trên người lớn có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Khuyến cáo này kết thúc vào 28/02/2017 và từ ngày 01/03/2017, Truvada được cấp phép chính thức cho chỉ định mở rộng này.
ANSM đã tiến hành một nghiên cứu từ các dữ liệu bảo hiểm y tế (SNIIRAM) để ước tính số lượng bệnh nhân được khởi đầu điều trị bằng Truvada (hoặc các thuốc generic) với chỉ định này tại Pháp, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/07/2017, trong giai đoạn có khuyến cáo sử dụng thuốc tạm thời và giai đoạn chỉ định đã được phê duyệt. Nghiên cứu này cũng mô tả các đặc điểm chính của quần thể được điều trị và người kê đơn ban đầu của bệnh nhân.
 
 
(Ảnh minh họa: internet)
 
 
Việc giám sát các tiến triển của khởi đầu dự phòng trước phơi nhiễm tại Pháp là cần thiết trong thời gian tới. Ngoài ra, một ước tính về số người khởi đầu được coi như một trong những thông số hoàn chỉnh nhất, cững như mô tả chế độ liều của Truvada trọng dự phòng trước phơi nhiễm và các xét nghiệm cần thiết trong phát hiện các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục khác được thực hiện ở bệnh nhân có dự phòng trước phơi nhiễm. Các chỉ số này rất quan trọng đối với việc phòng chống HIV và giám sát các hoạt động.
 
 
ANSM nhắc lại việc sử dụng Truvada trong dự phòng trước phơi nhiễm HIV được đưa vào chiến lược dự phòng đa dạng về lây nhiễm HIV qua đường tình dục bao gồm cả việc khuyến khích dự phòng, các xét nghiệm phát hiện HIV và các bệnh lây truyền qua đường sinh dục khác, hiểu biết về tình trạng nhiễm HIV của đối tác (như vợ/chồng), tiến hành "Điều trị dự phòng" cho đối tác có xét nghiệm huyết thanh dương tính và dự phòng sau phơi nhiễm.
 

 
 
Người tổng hợp: Dương Khánh Linh

Các tin liên quan