MEDSAFE cảnh báo tương tác thuốc giữa wafarin và thuốc kháng virus tác động trực tiếp

Thận trọng với sự biến đổi của INR khi sử dụng đồng thời các thuốc kháng virus tác động trực tiếp (direct-acting antivirals - DAAs) với warfarin

 

 

Gần đây có bằng chứng chỉ ra rằng sử dụng đồng thời các thuốc kháng virus tác động trực tiếp (direct-acting antivirals - DAAs) với warfarin có thể làm thay đổi INR cua bệnh nhân (INR giảm trong phần lớn trường hợp đã được báo cáo[1-4].

 

MEDSAFE khuyến cáo cần tăng tần suất xét nghiệm INR khi phối hợp hai thuốc và điều chỉnh phác đồ nếu cần thiết. Ngoài ra, cần theo dõi INR cả trong khoảng thời gian sau điều trị nếu có bất kỳ thay đổi gì trong chế độ liều dùng của warfarin.

Các chế phẩm được đề cập đến trong khuyến cáo của MEDSAFE

 

Các phác đồ DAA được sử dụng để điều trị viêm gan C mãn tính.  Các chế phẩm có chứa DAAs được phê duyệt ở New Zealand được tóm tắt trong bảng 1. 

Bảng 1: Các chế phẩm có chứa DAAs được phê duyệt ở New Zealand

Biệt dược

Hoạt chất

Nhà SXKDDP

Viekira Pak

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir copackaged with dasabuvir

AbbVie

Viekira Pak-RBV

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir copackaged with dasabuvir and ribavirin

AbbVie

Harvoni

ledipasvir/sofosbuvir

Gilead

Sovaldi

sofosbuvir

Gilead

Daklinza

daclatasvir

Bristol-Myers Squibb

Sunvepra

asunaprevir

Bristol-Myers Squibb

Zepatier

elbasvir/grazoprevir

Merck Sharp & Dohme

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

 

Khuyến cáo của MEDSAFE cho cán bộ y tế

 

·  INR ​có thể bị thay đổi khi sử dụng warfarin ​đồng thời với phác đồ có chứa DAAs

(INR giảm trong phần lớn trường hợp đã được báo cáo). 

·  Theo dõi thường xuyên​ INR ​trong khi phối hợp hai thuốc và trong cả khoảng thời gian sau điều trị nếu có bất kỳ thay đổi gì trong chế độ liều dùng của warfarin..

·  ​Trong 1 báo cáo gần đây, ​INR ​của bệnh nhân đã giảm từ 2.4 baseline ​xuống còn

1.2 ​sau hai tuần điều trị bằng phác đồ DAA​s​. Tình trạng này dẫn tới tăng 125% ​liều wafarin/tuần để đảm bảo đạt được INR ​điều trị tuần 11. 

​13 ngày sau khi kết thúc phác đồ DAA​s​, INR ​bệnh nhân tăng lên 7.3 ​và bệnh nhân đã bị huyết niệu nhẹ.

·  ​Gan sản xuất và chuyển hóa nhiều tác nhân đông máu. Thay đổi chức năng gan khi sử dụng phác đồ DAAs ​có thể làm thay đổi INR [5].

·  DAAs ​có thể tương tác với nhiều thuốc. ​Cần thận trọng với các tương tác dược động học và dược lực học khi kê đơn các thuốc này với nhau. DAAs có thể tương tác với các thuốc được chuyển hóa qua [6-8]:​

ü  CYP3A4

ü  OATP family and OCT1

ü  BRCP

ü  P-gp

ü  Glucuronidation (UGT1A1)

ü  CYP2C19

ü  CYP1A2.

 

 • Trao đổi với bệnh nhân về tầm quang trọng của việc sử dụng phác đồ DAAs như đã được kê đơn để đảm bảo đạt được hiệu lực kháng virus và để giúp xử trí bất kỳ biến chứng nào có thể xảy ra.

Trường Đại học Liverpool (The University of Liverpool) có cung cấp bộ công cụ kiểm tra tương tác thuốc điều trị viêm gan, tuy nhiên bộ công cụ này chưa liệt kê các tương tác thuốc giữa warfarin và DAAs.

Đường link: Search the hepatitis drug interactions checker tool

Nhìn chung cân bằng lợi ích -  nguy cơ của phác đồ DAA vẫn ở mức tích cực.

 

 

Can thiệp quản lý

Medsafe vẫn đang tiếp tục theo dõi các báo cáo phản ứng có hại liên quan đến DAAs và trao đổi với các nhà SXKD các chế phẩm có chứa DAA để đảm bảo nhãn thuốc cập nhật đầy đủ các thông tin an toàn thuốc thiết yếu. Medsafe sẽ cập nhật ngay khi có những thông tin mới nhất về vấn đề này.

 

 

Tài liệu tham khảo

 1. DeCarolis, D.D., et al., Evaluation of a Potential Interaction Between New Regimens to Treat Hepatitis C and Warfarin. Ann Pharmacother, 2016. 50(11): p. 909-917.
 2. DeCarolis, D.D., Y.C. Chen, and A.D. Westanmo, Evaluation of a Potential Interaction Between New Regimens to Treat Hepatitis C and Warfarin: Twelve-Week Post-treatment Follow-up. Ann Pharmacother, 2017. 51(5): p. 439-440.
 3. de Lorenzo-Pinto, A., et al., Decreased INR after acenocoumarol, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir co-administration. J Clin Pharm Ther, 2016. 41(4): p. 444-446.
 4. Puglisi, G.M., et al., Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir+dasabuvir plus ribavirin therapy and inhibition of the anticoagulant effect of warfarin: a case report. J Clin Pharm Ther, 2017. 42(1): p. 115-118.
 5. UpToDate. Hemostatic abnormalities in patients with liver disease. 11 January 2017 [Accessed 8 August 2017]; Available from:www.uptodate.com/contents/hemostatic-abnormalities-in-patients-with-liver-disease.
 6. AbbVie Limited. Viekira Pak New Zealand Data Sheet. 19 May 2017 [Accessed 14 August 2017]; Available from: www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/v/viekiraPaktab.pdf.
 7. AbbVie Limited. Viekira Pak-RBV New Zealand Data Sheet. 19 May 2017 [Accessed 14 August 2017]; Available from: www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/v/viekirapak-rbvtab.pdf.
 8. Gilead Sciences (NZ). Harvoni New Zealand Data Sheet. 5 March 2017 [Accessed 14 August 2017]; Available from: www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/h/HarvoniTab.pdf.
 9. GlaxoSmithKline NZ Limited. Marevan New Zealand Data Sheet. 22 February 2017 [Accessed 8 August 2017]; Available from: www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/m/Marevantab.pdf.
 10. Pharmacy Retailing (NZ) Limited t/a Healthcare Logistics. Coumadin New Zealand Data Sheet. 15 November 2010 [Accessed 8 August 2017]; Available from:www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/c/Coumadintab.pdf.

 

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/safety/EWS/2017/INRChangesWhenDAAsUsedWithWarfarin.asp

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy