HSA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Adverse Drug Reaction tháng 12/2018

 

Kết thúc sớm thử nghiệm ALLOZITHRO do tăng nguy cơ tái phát ở bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu dùng azithromycin để dự phòng viêm tắc tiểu phế quản

Thông tin chính

-Thử nghiệm lâm sàng ALLOZITHRO nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng azithromycin dài hạn để dự phòng viêm tắc tiểu phế quản ở bệnh nhân ung thư máu ghép tế bào gốc tạo máu dị hợp tử đã phải kết thúc sớm do làm tăng nguy cơ tái phát bệnh.

- Tại Singapore, azithromycin không được phê duyệt để dự phòng hội chứng viêm tắc tiểu phế quản ở bệnh nhân ung thư máu có ghép tế báo gốc.

- Cân nhắc nguy cơ gây hại đáng kê từ thử nghiệm ALLOZITHRO khi sử dụng azithromycin off-label để dự phòng viêm tắc tiểu phế quản.

 

Cập nhật các sản phẩm lẫn tạp chất dùng giảm đau đã được báo cáo cho HSA

Thông tin chính:

- Từ 2013-tháng 8/2018, các sản phẩm dùng giảm đau là sản phẩm lẫn tạp chất được phát hiện nhiều nhất thông qua báo cáo biến cố bất lợi.

- Thận trọng khi khai thác tiền sử sử dụng thuốc, bao gồm thực phẩm chức năng là yếu tố quan trọng để pháp hiện sản phẩm có khả năng lẫn tạp chất.

HSA đã đưa ra thông cáo báo chí để cảnh báo người dân việc sử dụng các sản phẩm lẫn tạp và cũng công bố trên trang web của cơ quan này.

 

Nguồn: https://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Safety_Alerts_Product_Recalls_Enforcement/Adverse_Drug_Reaction_News/2018/ADR_News_Dec2018_Vol20_No3.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến