Cục Quản lý Dược VN (DAV): Đình chỉ lưu hành 01 lô sản phẩm phẩm Kem dưỡng trắng da E MOON

 

 

Căn cứ Công văn số 46/BC-TTKN đề ngày 13/02/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 020L/KN-19 ngày 01/02/2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem dưỡng trắng da E MOON (Số lô: 0518; Ngày sản xuất: 09/5/18; Hạn dùng: 09/5/21; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001156/18/CBMP-HCM) do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại Quầy bách hóa - mỹ phẩm Loan (Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đế kiểm tra chất lượng; Mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.

 

Cục Quản lý Dược thông báo;

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm phẩm Kem dường trắng da E MOON (Số lô: 0518; Ngày sản xuất: 09/5/18; Hạn dùng: 09/5/21; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001 156/18/CBMP-HCM) do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

2. Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng này.

- Rà soát lại quy trình sản xuất của toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm Công ty đã sản xuất và phân phối, chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/3/2019. 

 

Chi tiết công văn xin tải tại đây: https://dav.gov.vn/upload_images/files/2080_QLD_MP.pdf

 

Nguồn: DS. Nguyễn Phương Thúy