Cục Quản lý Dược: Ngày 05/09/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam vừa có công văn số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 thông tin về thuốc chứa dược chất Valsartan.

 

Cục Quản lý Dược đã có các công văn:

- Số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 thông báo thu hồi các thuốc chứa valsartan được sản xuất từ nghiên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Trung Quốc sản xuất (xem thông tin tại đây)

- Số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 về việc xử lý thuốc chứa hoạt chất Valsartan (xem thông tin tại đây)

- Số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất valsartan (xem thông tin tại đây)

 

Căn cứ thông báo của Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA), Cơ quan quản lý dược Mỹ, Cơ quan quản lý dược Đài Loan và một số cơ quan quản lý dược khác trên thế giới về việc thu hồi các thuốc chứa valsartan được sản xuất từ nguyên liệu valsartan chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) của các nhà sản xuất nguyên liệu:

-Zheijang Huahai Pharmaceutical Co.Ltd;

-Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.Ltd;

-Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd;

-Hetero Labs Ltd.

 

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về thuốc chứa valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

-Thông báo thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu nguyên liệu và các thuốc có chứa valsartan do các công ty Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co, Ltd; Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd; Hetero Labs Ltd sản xuất (chi tiết các thuốc bị thu hồi xem trong công văn).

-Thông báo cập nhật danh sách các thuốc valsartan đã được công bố tại công văn số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018

+ Danh mục 1: Danh sách các thuốc chứa valsartan bị đình chỉ lưu hành thu hồi

+ Danh mục 2: danh sách các thuốc chứa valsartan bị tạm dừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng

+ Danh mục 3: Danh sách các thuốc chứa valsartan tiếp tục được lưu hành sử dụng trong hoạt động phòng chữa bệnh

 

Chi tiết công văn và phụ lục xin xem tại đây.

 

Nguồn: http://dav.gov.vn/thong-tin-ve-thuoc-chua-duoc-chat-valsartan-n1917.html

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến