Cục Quản lý Dược: Ngày 26/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành công văn số 14487/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa dược chất valsartan

 

Cục Quản lý Dược đã có các công văn:

- Số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 thông báo thu hồi các thuốc chứa valsartan được sản xuất từ nghiên liệu valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Trung Quốc sản xuất (xem thông tin tại đây)

- Số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 về việc xử lý thuốc chứa hoạt chất Valsartan (xem thông tin tại đây)

 

Căn cứ kết quả rà soát báo cáo của các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc về nguồn gốc nguyên liệu Valsartan, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng đồng thời cung cấp thông tin về thuốc chứa Valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược công bố các danh sách được tổng hợp, điều chỉnh và bổ sung cập nhật về thuốc chứa valsartan đã được công bố tại các Công văn số 13125/QLD-CL và số 13441/QLD-CL như sau:

 

- Danh mục 1: Danh sách các thuốc chứa valsartan bị đình chỉ lưu hành, thu hồi đính kèm Công văn này: tổng hợp các danh sách thuốc đình chỉ lưu  hành và thu hồi được công bố tại các Công văn số 13125/QLD-CL và số 13441/QLD-CL.

 

- Danh mục 2: Danh sách các thuốc chứa valsartan bị tạm dừng nhập khẩu lưu hành sử dụng đính kèm Công văn này: rút ra khỏi danh sách các thuốc tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng được công bố tại công văn số 13441/QLD-CL đối với thuốc Asectores 200mg của Công ty Genome Pharmaceutical (Pvt). Ltd-Pakistan và thuốc Angiotan H- Tablets của Công ty Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd – Pakistan.

 

- Danh mục 3: Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh đính kèm Công văn này: điều chỉnh, bổ sung danh sách các thuốc tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng được công bố tại công văn số 13441/QLD-CL, cụ thể bổ sung một số thuốc, lô thuốc tiếp tục được lưu hành, sử dụng: thuốc Doraval 160 mg của Công ty CP XNK Y tế Domesco, thuốc Valsartan của Công ty CPDP Cửu Long, thuốc Angiotan H Tablets của Công ty Efroze Chemical Industrie (Pvt) Ltd. Và một số lô thuốc Valsartan của Công ty Polfamex S.A.

Chi tiết công văn và phụ lục xin xem tại đây.

 

Nguồn: http://www.dav.gov.vn/Default.aspx?action=detail&newsid=2300&type=3

Điểm tinNguyễn Thị Tuyến