Cục quản lý Dược Việt Nam: xử lý thuốc chứa dược chất valsartan (tiếp)

Cục Quản lý Dược Việt Nam tiếp tục ban hành công văn số 13441/QLD-CL thông báo về việc xử lý các thuốc chứa valsartan

     

     

     Ngày 10/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu valsartan do Công ty Zhejing Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất với 23 thuốc thuộc danh mục các thuốc chứa valsartan bị thu hồi (chi tiết xin xem tại đây).

 

     Ngày 13/7/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam tiếp tục ban hành công văn số 13441/QLD-CL thông báo về việc xử lý thuốc chứa dược chất valsartan. Trong đó có kèm theo các danh mục:

(1) Danh mục 1 - Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi;

(2) Danh mục 2 - Danh sách các thuốc chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu bị tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng  trên lãnh thổ Việt Nam;

(3) Danh mục 3 - Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh. Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc biết và thực hiện.

 

DANH MỤC 1: CÁC THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 1344/QLD-CL NGÀY 13/7/2018

1. Danh mục các thuốc thành phẩm trong nước được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất

STT Tên thuốc Hàm lượng valsartan Số đăng ký Nhà sản xuất
1 Pegianin 160 mg VD-27012-17 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
2 Cardipino 80/12,5 80 mg VD-28328-17 Công ty cổ phần SPM
3 Rusartin 80 mg VD-11322-10 Công ty Roussel Việt Nam
4 Divales 160 mg VD-21500-14 Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo
5 Divales 80 mg VD-21501-14 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Aginmexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
6 Valsgim 160 160 mg VD-23494-15
7 Valsgim-H 80 80 mg VD-23496-15
8 Valsgim 80 80 mg VD-23495-15
9 Valsgim-H160/12,5 160 mg VD-25129-16

 

2. Danh mục các thuốc thành phẩm nước ngoài sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất

STT Tên thuốc Hàm lượng valsartan Số đăng ký Nhà sản xuất
1 Valsacard 160 mg VN-17144-13 Polfarmex S.A
2 Valsacard 80 mg VN-17145-13 Polfarmex S.A
3 Valbelis160/25mg 160 mg VN-17296-13 Laboratorios Lesvi, S.L.
4 Valbelis80/12,5mg 80 mg VN-17297-13 Laboratorios Lesvi, S.L.
5 Valzaar H 80 mg VN-17796-14 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
6 Tantordia 40 40 mg VN-18475-14 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
7 Sectum 80 mg VN-18756-15 Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.
8 Vasblock 80mg 80 mg VN-19240-15 Medochemie Ltd.
9 Tantordio 80 80 mg VN-19366-15 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
10 Vasblock 160mg 160 mg VN-19494-15 Medochemie Ltd.
11 Tantordio 160 160 mg VN-19539-15 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
12 Corosan 80 mg VN-19595-16 Balkanpharma- Dupnitsa AD
13 Valdesar Plus 160 mg VN-20724-17 Balkanpharma- Dupnitsa AD
14 Valdesar Plus 80 mg VN-20725-17 Balkanpharma- Dupnitsa AD

 

 

DANH MỤC 2: CÁC THUỐC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 13441/QLD-CL NGÀY 13/7/2018

STT Tên thuốc Hàm lượng valsartan Số đăng ký Nhà sản xuất
1 Valzaar H 80 mg VN-6346-08 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
2 Valzaar-40 40 mg VN-7399-09 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
3 Valzaar-80 80 mg VN-7400-08 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
4 Varsarley 80 mg VN-7685-09 Germanny Pharmaceutical Laboratory (macao) Limited
5 Valzaar-160 160 mg VN-8944-09 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
6 Cardival 80 mg VN-5275-10 Drug International Limited
7 Angiotan-H Tablets 160 mg VN-10233-10 Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.
8 Dizantan 80 mg VN-11140-10 Korea United Pharm. Inc.
9 Veesar 80 80 mg VN-12936-11 Vintanova Pharma Pvt Ltd
10 V-Sartam 160 160 mg VN-14443-12 Atoz Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
11 V-Sartam 80 80 mg VN-14444-12 Atoz Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
12 Asectores 200mg 80 mg VN-14534-12 Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd
13 Angiotan-H Tablets 160 mg VN-20161-16 Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.
14 Sagasartan-V 160 160 mg VN-14141-11 Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd

 

 

DANH MỤC 3: CÁC THUỐC TIẾP TỤC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 13441/QLD-CL NGÀY 13/7/2018 

 

Xem chi tiết công văn và các danh mục tại đây

 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến