Văn bản pháp quy

Cơ quan ban hành Loại văn bản
Lĩnh vực Năm ban hành
Trích yếu Tình trạng văn bản
TT Số / ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái
121 18614/QLD-ĐK v/v đăng ký. lưu hành thuốc chứa hoạt chất trimetazidin
29.11.2012_18614_trimetazidin.pdf
29/11/2012 Còn hiệu lực
122 18428/QLD-ĐK v/v đăng ký lưu hành thuốc chứa phối hợp hoạt chất almitrin với raubasin
27.11.2012_18428_almitrin.raubasin.pdf
27/11/2012 Còn hiệu lực
123 15788/QLD-TT v/v khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa calcitonin
26.10.2012.15788.calcitonin.pdf
17/10/2012 Còn hiệu lực
124 6586/BYT-K2ĐT v/v hướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong thử nghiệm lâm sàng
02.10.2012_6586_SAE trong TNLS.pdf
02/10/2012 Còn hiệu lực
125 14975/QLD-ĐK v/v đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch xương bồ
23.10.2012_14975_ThachXuongBo.pdf
02/10/2012 Còn hiệu lực
126 14542/QLD-TT v/v khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa drospirenone
24.09.12_14542_dospirenon.pdf
24/09/2012 Còn hiệu lực
127 QTC/TCMR-QLCL-01 Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng
17/09/2012 Còn hiệu lực
128 QTC/TCMR-QLCL-01 Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiem chủng mở rộng
2012. Quy trinh dap ung phan ung nang sau tiem chung trong TCMR.pdf
17/09/2012 Còn hiệu lực
129 13703/QLD-ĐK v/v đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất ức chế betalactamase
2012.09.13 cephalosporin, betalactam.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
130 13702/QLD-ĐK v/v đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Streptokinase và Streptodornase
13.09.12_13702_streptokinase_streptodornase.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
131 13703/QLD-ĐK v/v đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất ức chế beta-lactamase
13.09.12_13703_cephalosporin&betalactam.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
132 13704/QLD-ĐK v/v cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của thuốc chứa drospirenone và thuốc chứa finasteride
13.09.12_13704_drospirenon&finasteride.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
133 13705/QLD-ĐK v/v cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo khi sử dụng thuốc có chứa hoạt chất strontium ranelate
13.09.12_13705_strontium ranelate.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
134 13706/QLD-ĐK v/v đăng ký và nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa thành phần buflomedil
13.09.12_13706_buflomedil.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
135 13707/QLD-ĐK v/v đăng ký thuốc chứa thành phần pioglitazon
13.09.12_13707_pioglitazon.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực