Văn bản pháp quy

Cơ quan ban hành Loại văn bản
Lĩnh vực Năm ban hành
Trích yếu Tình trạng văn bản
TT Số / ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái
166 01/CT-BYT V/v tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng
2013.01.18_GiamSatTiemChung.pdf
12/01/2013 Còn hiệu lực
167 19909/QLD-CL v/v tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj
21.12.2012_19909_quinvaxem inj.doc
21/12/2012 Còn hiệu lực
168 31/2012/TT-BYT Thông tư hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện
20.12.2012_Thuong tu huong dan hoat dong DLS trong BV.pdf
20/12/2012 Còn hiệu lực
169 33 /2012/TT-BYT V/v ban hành danh mục dược liệu có độc tính sử dngj làm thuốc tại Việt Nam
2012.12.28_DMDuocLieu.pdf
12/12/2012 Còn hiệu lực
170 19109/QLD-ĐK v/v đăng ký, lưu hành thuốc chứa dẫn chất terpenic
06.12.2012_19109_terpenic.pdf
06/12/2012 Còn hiệu lực
171 18614/QLD-ĐK v/v đăng ký. lưu hành thuốc chứa hoạt chất trimetazidin
29.11.2012_18614_trimetazidin.pdf
29/11/2012 Còn hiệu lực
172 18428/QLD-ĐK v/v đăng ký lưu hành thuốc chứa phối hợp hoạt chất almitrin với raubasin
27.11.2012_18428_almitrin.raubasin.pdf
27/11/2012 Còn hiệu lực
173 15788/QLD-TT v/v khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa calcitonin
26.10.2012.15788.calcitonin.pdf
17/10/2012 Còn hiệu lực
174 6586/BYT-K2ĐT v/v hướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong thử nghiệm lâm sàng
02.10.2012_6586_SAE trong TNLS.pdf
02/10/2012 Còn hiệu lực
175 14975/QLD-ĐK v/v đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch xương bồ
23.10.2012_14975_ThachXuongBo.pdf
02/10/2012 Còn hiệu lực
176 14542/QLD-TT v/v khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa drospirenone
24.09.12_14542_dospirenon.pdf
24/09/2012 Còn hiệu lực
177 QTC/TCMR-QLCL-01 Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng
17/09/2012 Còn hiệu lực
178 QTC/TCMR-QLCL-01 Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiem chủng mở rộng
2012. Quy trinh dap ung phan ung nang sau tiem chung trong TCMR.pdf
17/09/2012 Còn hiệu lực
179 13703/QLD-ĐK v/v đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất ức chế betalactamase
2012.09.13 cephalosporin, betalactam.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực
180 13702/QLD-ĐK v/v đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Streptokinase và Streptodornase
13.09.12_13702_streptokinase_streptodornase.pdf
13/09/2012 Còn hiệu lực