Văn bản pháp quy

Cơ quan ban hành Loại văn bản
Lĩnh vực Năm ban hành
Trích yếu Tình trạng văn bản
TT Số / ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái
196 154/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phe duyệt đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạng 2006 - 2015"
QĐ của Thủ tướng chính phủ.pdf
30/06/2006 Còn hiệu lực
197 24/2001/TT-BYT Hướng dẫn việc tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam
TT+24.2001.TT-BYT+ngay+21.12.2001.DOC
01/01/2002 Còn hiệu lực
198 3046/2001/QĐ - BYT Về việc ban hành Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT , ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ y tế
QD+3046.2001.QD-BYT+ngay+12.07.2001.DOC
27/07/2001 Hết hiệu lực