Giới thiệu luận án: Phân tích cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam

Trong năm 2018, NCS. Nguyễn Khắc Dũng (ĐH Toulouse – Pháp) đã hoàn thành luận án tiến sĩ với chủ đề nghiên cứu về cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam. Đây là nguồn thông tin phong phú và cập nhật về hệ thống Cảnh giác dược tại Việt Nam cũng như việc áp dụng một số phương pháp mới nhằm theo dõi an toàn thuốc tại Việt Nam. Luận án được thực hiện dưới hỗ trợ của Trung tâm DI&ADR Quốc gia và sự cộng tác của nhiều đồng nghiệp tại Việt Nam và Pháp.

 

 

 

 

Luận án bao gồm một số nội dung chính như sau:

 - Tổng quan về hệ thống Cảnh giác dược tại Việt Nam

 - Phân tích một số điểm khác biệt quan trọng giữa CSDL tại Việt Nam và Pháp.

 - Nghiên cứu phát hiện các tín hiệu về Phản vệ và Phản ứng trên da nghiêm trọng (SCAR) từ CSDL Việt Nam

 - Thí điểm áp dụng tầm soát tổn thương gan do thuốc thông qua xét nghiệm cận lâm sàng

 

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin mời các quý đồng nghiệp tham khảo thêm thông tin luận án tại đây.

 

Đọc thêm thông tin về các bài báo liên quan:

- Tổng quan hệ thống Cảnh giác dược tại Viêt Nam

Phân tích tín hiệu Phản vệ

- Phân tích tín hiệu SCAR

 

Toàn bộ các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn/luận án thực hiện tại Trung tâm sẽ được đăng tải tại đây.

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)