ANSM: đình chỉ lưu hành và giới hạn chỉ định của một số thuốc cản quang chứa gadolinium

Ngày 12/1/2018, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo đình chỉ lưu hành và giới hạn chỉ định của một số thuốc cản quang có chứa gadolinium

 

Hiện tượng lắng đọng một lượng nhỏ các thuốc đối quang từ gadolinium trong mô não đã được ghi nhận trong báo cáo của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA). Trong đó, gadolinium mạch thẳng có nguy cơ lắng đọng trong não cao hơn dạng mạch vòng. Cho đến nay chưa có bằng chứng về hậu quả trên lâm sàng đối với bệnh nhân gặp hiện tượng này.

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Do chưa rõ ảnh hưởng lâu dài của hiện tượng trên, EMA đã khuyến cáo đình chỉ lưu hành thuốc cản quang gadolinium mạch thẳng đường tiêm tĩnh mạch tại châu Âu, ngoại trừ:

- Acid gadobenic, chỉ sử dụng trong chụp cộng hưởng từ gan.

- Acid gadopentetic, chỉ sử dụng đường tiêm trong khớp (chế phẩm này không còn được lưu hành tại Pháp).

 

ANSM đã ra quyết định đình chỉ lưu hành dạng tiêm tĩnh mạch gadodiamid và acid gadopentetic từ ngày 15/01/2018. Các chế phẩm mạch vòng vẫn được lưu hành ở dạng tiêm tĩnh mạch và tiêm trong khớp.

Nhân viên y tế được khuyến cáo chỉ sử dụng các thuốc đối quang từ chứa gadolinium khi cần có thông tin chẩn đoán hình ảnh yêu cầu tăng cường độ tương phản.

 

Nguồn:http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Produits-de-contraste-a-base-de-gadolinium-et-retention-de-gadolinium-dans-le-cerveau-et-dans-d-autres-tissus-suspension-des-AMM-de-l-acide-gadopentetique-et-du-gadodiamide-utilises-en-intraveineux-restriction-de-l-AMM-de-l-acide-gadobenique-a-l-imagerie-du-foie-et-modification-de-l-information-des-autres-specialites-maintenues-Lettre-aux-professionnels-de-sante

Điểm tin: Dương Khánh Linh, Nguyễn Tùng Sơn