Health Canada: tăng cường thông tin an toàn của tất cả các thuốc opioid

 

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Để giảm thiểu các phản ứng có hại của thuốc giảm đau opioid khi sử dụng, Health Canada đã thành lập Ban tư vấn khoa học về sử dụng và chống chỉ định opioid để xem xét liệu các chống chỉ định hiện tại của opioid đã đủ hay chưa, hoặc có cần thiết cập nhật nhãn thuốc và tiến hành các biện pháp khác hay không để giảm thiểu nguy cơ cho người Canada.

 

Health Canada đã tiến hành đánh giá kỹ các khuyến cáo của ban tư vấn và hiện cơ quan này đang làm việc với nhà sản xuất để cập nhật nhãn thuốc của tất cả chế phẩm opioid kê đơn. Nhãn thuốc cập nhật bao gồm các thông tin sau:

- Khuyến cáo về ngưỡng liều opioid hàng ngày để điều trị đau mạn tính không phải ung thư, không thuộc diện chăm sóc giảm nhẹ (chronic non-cancer, non-palliative pain) (để việc giảm thiểu nguy cơ biến cố bất lợi và quá liều khi sử dụng opioid với liều cao hơn)

Khuyến cáo giới hạn lượng opioid kê đơn cho đau cấp tính (để giảm thời gian sử dụng thuốc và nguy cơ liên quan đến lạm dụng và phụ thuộc thuốc)

- Làm rõ các cảnh báo, bao gồm cảnh báo trên đối tượng bệnh nhân đặc biệt như phụ nữ có thai và bệnh nhân có tiền sử lạm dụng thuốc hoặc phụ thuộc thuốc

 

Health Canada muốn đảm bảo các thuốc opioid luôn sẵn có cho tất cả bệnh nhân cần sử dụng, đồng thời hạn chế tác dụng không mong muốn tiềm tàng. Trong khi nhãn thuốc opiod kê đơn đang được cập nhật để bao gồm thông tin tăng cường về nguy cơ chế phẩm, thông tin trên nhãn tiếp tục cho phép bác sĩ tự cân nhắc điều trị cho từng trường hợp bệnh nhân cần dùng opioid. Ví dụ, một khuyến cáo có thể được bổ sung trong mục liều dùng và cách dùng của nhãn thuốc, hơn là như một chống chỉ định, vì vậy bác sĩ có thể tiếp tục xem xét nguy cơ có liên quan và lợi ích đối với từng bệnh nhân khi họ quyết định điều trị.

Nhằm cập nhật hiệu quả tất cả nhãn của các chế phẩm chứa giảm đau opioid, Health Canada ưu tiên cập nhật nhãn dựa trên nguy cơ. Thời gian hoàn thiện việc cập nhật này dự kiến vào tháng 1/2019 với tổng số 508 thuốc, tương ứng 211 hồ sơ đăng ký (mỗi hồ sơ đăng ký có thể gồm nhiều mức liều và mỗi mức liều có một số đăng ký).

 

Nguồn: http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65362a-eng.php

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến