TGA cảnh báo độ an toàn của một số chế phẩm được mua bán qua mạng internet

Trước tình trạng người tiêu dùng mua bán các chế phẩm qua mạng internt một cách tràn lan, TGA đã cảnh báo một số sản phẩm có chứa hoạt chất phải kê đơn mà không được ghi nhãn đầy đủ và chưa được đánh giá về hiệu quả và độ an toàn. Những sản phẩm này có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dùng thuốc.

 

 

TGA: Cảnh báo độ an toàn của viên nén V8

Ngày 24/7/2017, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc (TGA) đã cảnh báo viên nén V8 có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ người dùng

TGA đã kiểm nghiệm chế phẩm có nhãn viên nén V8 và nhận thấy:

- Các viên nén này có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn là sildenafil.

- Người sử dụng được khuyến cáo rằng sildenafil là thuốc kê đơn.

Việc cung cấp viên nén V8 có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn sildenafil là bất hợp pháp.

Viên nén V8 chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc. Nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA cấp phép.

Thông tin cho người tiêu dùng:

- Dừng sử dụng viên nén V8 và gửi phần còn lại cho cơ sở y tế tại địa phương để xử lý

- Xin tư vấn từ cán bộ y tế nếu có băn khoăn về việc đã sử dụng chế phẩm này.

TGA khuyến cáo người sử dụng cần đặc biệt thận trọng khi mua các thuốc trên các trang web nước ngoài, TGA đã đưa ra một “video ngắn” cảnh báo về các nguy cơ liên quan việc mua thuốc và các thiết bị y tế trực tuyến.

Các sản phẩm được mua trên Internet có thể tiềm ẩn những nguy cơ sau:

- Có thể chứa các hoạt chất không được công bố trên nhãn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

- Có thể không đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và hiệu quả như các sản phẩm đã được phê duyệt bởi TGA.

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/v8-tablets

 

 

TGA: Cảnh báo độ an toàn của viên nén Jing Pin Heijin Gang

Ngày 24/7/2017, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc (TGA) đã cảnh báo viên nén Jing Pin Heijin Gang có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ và không nên dùng chế phẩm này

TGA đã kiểm nghiệm chế phẩm có nhãn viên nén Jing Pin Heijin Gang và nhận thấy:

- Các viên nén này có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn là sildenafil và paracetamol.

- Người sử dụng được khuyến cáo rằng sildenafil là thuốc kê đơn.

Việc cung cấp viên nén Jing Pin Heijin Gang có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn sildenafil và paracetamol là bất hợp pháp.

Viên nén Jing Pin Heijin Gang chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc. Nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA chấp thuận.

Thông tin cho người tiêu dùng:

- Dừng sử dụng viên nén Jing Pin Heijin Gang và gửi phần còn lại cho cơ sở y tế tại địa phương để xử lý

- Xin tư vấn từ cán bộ y tế nếu có băn khoăn về việc đã sử dụng chế phẩm này.

TGA khuyến cáo người sử dụng cần đặc biệt thận trọng khi mua các thuốc trên các trang web nước ngoài, TGA đã đưa ra một “video ngắn” cảnh báo về các nguy cơ liên quan việc mua thuốc và các thiết bị y tế trực tuyến.

Các sản phẩm được mua trên Internet:

- Có thể chứa các hoạt chất không được công bố trên nhãn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

- Có thể không đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và hiệu quả như các sản phẩm đã được phê duyệt bởi TGA.

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/jing-pin-heijin-gang-tablets

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

TGA: Cảnh báo độ an toàn của viên nang RUFF Natural Formula

Ngày 25/7/2017, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc (TGA) đã cảnh báo viên nang RUFF Natural Formula có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ và khong nên dùng chế phẩm này

TGA đã kiểm nghiệm chế phẩm có nhãn viên nang RUFF Natural Formula và nhận thấy:

- Các viên nang này có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn là tadalafil, sildenafil và dapoxetin.

- Người sử dụng được khuyến cáo rằng là tadalafil, sildenafil và dapoxetin là thuốc kê đơn.

Việc cung cấp viên viên nang RUFF Natural Formula có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn tadalafil, sildenafil và dapoxetin là bất hợp pháp.

Viên nang RUFF Natural Formula chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc. Nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA chấp thuận.

Thông tin cho người tiêu dùng:

- Dừng sử dụng viên nang RUFF Natural Formula và gửi phần còn lại cho cơ sở y tế tại địa phương để xử lý

- Xin tư vấn từ cán bộ y tế nếu có băn khoăn về việc đã sử dụng chế phẩm này.

TGA khuyến cáo người sử dụng cần đặc biệt thận trọng khi mua các thuốc trên các trang web nước ngoài không được xác định, TGA đã đưa ra một “video ngắn” cảnh báo về các nguy cơ liên quan việc mua thuốc và các thiết bị y tế trực tuyến. Các sản phẩm được mua trên Internet:

- Có thể chứa các hoạt chất không được công bố trên nhãn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

- Có thể không đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và hiệu quả như các sản phẩm đã được phê duyệt bởi TGA.

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/ruff-natural-formula-capsules

 

 

TGA: Cảnh báo độ an toàn của viên nén Sirrori Green Viagra

Ngày 25/7/2017, Cơ quan quản lý Dươc phẩm Úc (TGA) đã cảnh báo viên nén Sirrori Green Viagra có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khoẻ và khong nên dùng chế phẩm này

TGA đã kiểm nghiệm chế phẩm có nhãn viên nén Sirrori Green Viagra và nhận thấy:

- Các viên nén này có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn là sildenafil.

- Người sử dụng được khuyến cáo rằng sildenafil là thuốc kê đơn.

Việc cung cấp viên nén Sirrori Green Viagra có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn sildenafil là bất hợp pháp.

Viên nén Sirrori Green Viagra chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc. Nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA chấp thuận.

Thông tin cho người tiêu dùng:

- Dừng sử dụng viên nén Sirrori Green Viagra và gửi phần còn lại cho cơ sở y tế tại địa phương để xử lý

- Xin tư vấn từ cán bộ y tế nếu có băn khoăn về việc đã sử dụng chế phẩm này.

TGA khuyến cáo người sử dụng cần đặc biệt thận trọng khi mua các thuốc trên các trang web nước ngoài không được xác định, TGA đã đưa ra một “video ngắn” cảnh báo về các nguy cơ liên quan việc mua thuốc và các thiết bị y tế trực tuyến. Các sản phẩm được mua trên Internet:

- Có thể chứa các hoạt chất không được công bố trên nhãn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

- Có thể không đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và hiệu quả như các sản phẩm đã được phê duyệt bởi TGA.

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/sirrori-green-viagra-tablets

 

 

TGA: Cảnh báo độ an toàn của chế phẩm Bittermelon Slimming Capsules

Ngày 27/7/2017, Cơ quan quản lý Dược phẩm Úc (TGA) cảnh báo chế phẩm Bittermelon Slimming Capsules có thể gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng và không nên dùng chế phẩm này.

TGA đã kiểm nghiệm chế phẩm được ghi nhãn Bittermelon Slimming Capsules và nhận thấy:

- Viên nang này có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn là sibutramin.

- Người sử dụng được khuyến cáo rằng sibutramin là thuốc kê đơn. Hoạt chất này đã phải rút khỏi thị trường vào tháng 10/2010 sau một nghiên cứu chỉ ra chất này làm tăng nguy cơ gặp phải các biến cố trên tim mạch lớn.

Việc cung cấp Bittermelon Slimming Capsules có chứa hoạt chất không được ghi trên nhãn sibutramin là bất hợp pháp.

Viên nang Bittermelon Slimming Capsules chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc. Nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA chấp thuận.

Thông tin cho người sử dụng:

- Dừng sử dụng Bittermelon Slimming Capsules và gửi phần còn lại cho cơ sở y tế tại địa phương để xử lý

- Xin tư vấn từ cán bộ y tế nếu có băn khoăn về việc đã sử dụng chế phẩm này.

TGA khuyến cáo người sử dụng cần đặc biệt thận trọng khi mua các thuốc trên các trang web nước ngoài không được xác định, TGA đã đưa ra một “video ngắn” cảnh báo về các nguy cơ liên quan việc mua thuốc và các thiết bị y tế trực tuyến.

Các sản phẩm được mua trên Internet:

- Có thể chứa các hoạt chất không được công bố trên nhãn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

- Có thể không đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và hiệu quả như các sản phẩm đã được phê duyệt bởi TGA.

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/bittermelon-slimming-capsules

Người tổng hợp: Lê Quỳnh