TGA: Ngày 05/11/2019, Cơ quan quản lý dược phẩm Úc đưa ra một số biện pháp nhằm giảm tác hại của opioid

 

Một số biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây hại do opioid gồm có:

- Đưa ra các dạng đóng gói nhỏ hơn đối với các chế phẩm opioid giải phóng tức thì. Ví dụ đối với trường hợp bệnh nhân tiến hành một phẫu thuật nhỏ và được cấp thuốc giảm đau opioid dạng đóng gói dùng cho một tuần nhưng bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc trong vòng 2-3 ngày. Opioid còn thừa có thể tiếp tục được sử dụng trong cộng đồng một cách không hợp lý, vô tình hoặc cố ý hoặc trở thành mục tiều trộm cắp.

- Các công ty dược cần bổ sung cảnh báo trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc giảm đau opioid kê đơn về nguy cơ dùng sai thuốc và hậu quả. Các tài liệu này cần cung cấp thông tin cho cán bộ y tế về thuốc và cách sử dụng phù hợp

- TGA sẽ làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo thông tin an toàn, bao gồm cảnh báo phù hợp được ghi nổi bật trong Tờ thông tin cho người bệnh (CMI) và đảm bảo thông tin cung cấp thống nhất với tất cả các thuốc nhóm opioid. CMI cung cấp thông tin thuốc quan trọng cho người sử dụng.

 - Phần chỉ định trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc opioid kê đơn cần nhấn mạnh thuốc chỉ nên được sử dụng khi các thuốc giảm đau khác không cho hiệu quả mong muốn.

- Fentanyl là một trong các opioid mạnh nhất hiện có tại Úc. Do quan ngại về nguy cơ dùng thuốc không hợp lý, chỉ định cho miếng dán fentanyl sẽ được cập nhật để nêu rõ thuốc này chỉ nên được kê đơn để giảm đau trên bệnh nhân ung thư, bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ và một số trường hợp đặc biệt.

- TGA sẽ tiếp tục truyền thông các thông tin cảnh báo trên đến cả các cán bộ y tế và bệnh nhân qua nhiều phương tiện khác nhau để đảm bảo cán bộ y  tế tuân thủ thực thành kê đơn phù hợp nhất và người bệnh được thông tin đầy đủ cách sử dụng thuốc tốt nhất. Bệnh nhân được khuyến khích trả lại thuốc opioid khi không dùng hết cho nhà thuốc để tiêu hủy.

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/prescription-opioids-hub

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến