Cục Quản lý Dược VN (DAV): Rút số đăng ký lưu hành một số thuốc

Ngày 22/03/2019, Cục Quản lý Dược đã có Quyết định số 177/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành một số thuốc.

 

 

Theo đơn đề nghị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam của một số đơn vị đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược đã có Quyết định số 177/QĐ-QLD ngày 22/03/2019 rút số đăng ký của các thuốc sau:

 

 

Tải toàn văn tại đây.

 

 

Người tổng hợp: Võ Thị Thùy - Nguyễn Phương Thúy