MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update volume 12, issue 2 số tháng 9/2018

Chương trình dự phòng mang thai khi sử dụng các thuốc chứa valproat

 

Chống chỉ định sử dụng các thuốc chứa valproat cho phụ nữ có khả năng mang thai, trừ khi họ đang tham gia chương trình dự phòng thai. Các cán bộ y tế đang chăm sóc cho bệnh nhân nữ dùng valproate cần nắm rõ những lưu ý khi sử dụng loại thuốc này.

 

Những lưu ý đối với cán bộ y tế khi sử dụng valproat:

 

1- Các bác sĩ chuyên khoa cần:

- Xác định và thu hồi valproat đang được sử dụng trên bệnh nhân nữ và trẻ em gái có khả năng mang thai.

- Cung cấp “Hướng dẫn đối với Bệnh nhân” cho bệnh nhân (hoặc cha mẹ hoặc người giảm hộ của bệnh nhân khi cần thiết)

- Kiểm tra xem bệnh nhân đã được kiểm tra bởi cán bộ y tế vào năm trước đó hay chưa (ví dụ, họ có mẫu nhận thức nguy cơ) và có đang sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả nào hay không.

 

2. Các chuyên gia cần

- Đặt lịch kiểm tra định kỳ ít nhất 1 lần/năm đối với bệnh nhân nữ và trẻ em theo Chương trình dự phòng mang thai và đánh giá lại việc điều trị khi cần thiết.

- Giải thích rõ các điều kiện được nêu ra trong các tài liệu hỗ trợ.

- Điền đầy đủ và ký tên với bệnh nhân hoặc người giám hộ trong Mẫu nhận thức nguy cơ – bản sao của mẫu này cần được đưa cho bệnh nhân hoặc người giám hộ và gửi đến bác sĩ chuyên khoa của họ.

 

3. Các công ty phân phối thuốc cần:

- Đảm bảo thuốc valproat được phân phối cùng với tờ rơi dành cho bệnh nhân.

- Trao đổi về rủi ro trong thai kỳ với các bệnh nhân nữ trong mỗi lần cấp phát thuốc valproat và đảm bảo rằng họ đã được nhận “Hướng dẫn đối với bệnh nhân” và họ đã gặp bác sĩ hoặc chuyên gia để trao đổi về điều trị và nhu cầu tránh thai.

- Đảm bảo các tài liệu thông tin mới nhất về valproat được đặt ở nơi mọi nhân viên cấp phát thuốc có thể tiếp cận được, và loại bỏ những tài liệu cũ liên quan đến thuốc valproat.

 

Các tài liệu để hỗ trợ thông báo cho phụ nữ về các rủi ro trong thai kỳ và cần phải đăng ký Chương trình dự phòng mang thai đã được gửi đến những người kê đơn, nhà phân phối thuốc, và các chuyên gia y tế. Những lưu ý chính về các tài liệu valproat và hướng dẫn truy cập online đã được đưa vào Drug Safty Update tháng 5/2018. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ nữ đang sử dụng valproate chưa nhận được các thông tin cần thiết, bao gồm tờ rơi thông tin dành cho bệnh nhân, và một số phu nữ sử dụng valproat chưa biết về những rủi ro nghiêm trọng trong thai kỳ.

 

Trách nhiệm của các cán bộ y tế:

Chống chỉ định sử dụng các thuốc valproat cho phụ nữ có khả năng mang thai, trừ khi họ tham gia Chương trình dự phòng mang thai. Yêu cầu tham gia Chương trình dự phòng mang thai có thể áp dụng cho tất cả các bệnh nhân nữ tiền mãn kinh, trừ những đối tượng có lý do thuyết phục rằng họ không có khả năng mang thai. Đối với bất kỳ loại thuốc nào, việc sử dụng thuốc không tuân thủ các điều kiện của giấy phép sẽ là off-label và nhân viên y tế sẽ có các trách nhiệm đi kèm.

 

Nguồn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/743094/Sept-2018-DSU-PDF.pdf

Điểm tin: Từ Phạm Hiền Trang, Nguyễn Thị Tuyến