Medicine - Pharmacy News

Thông tin phản ứng có hại liên quan đến thuốc Relab 20% (albumin 20%)

Ngày 01/02/2012, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 1711/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các BV, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về thông tin phản ứng c

xem tiếp >>