Medicine - Pharmacy News

Cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat

Ngày 12/09/2013, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 15115/QLD-ĐK gửi công ty Boehringer Ingelheim International GmbH và các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhậ

xem tiếp >>