Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng

Ngày 19/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1932/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 19/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1932/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng.

Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng gồm:

1. Đại cương

2. Đối tượng và tần suất tẩy giun tại cộng đồng

3.Thuốc sử dụng

4. Tổ chức thực hiện

5. Xử lý tình huống

6. Các biện pháp phòng bệnh.

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng”: tại đây.

Tin: Nguyễn Thị Nga