Cập nhật về khóa tập huấn "Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện"

Trường Đại học Dược Hà Nội đã ra quyết định số 847/QĐ-DHN về việc mở lớp tập huấn "Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện".

 

 

Sau khi chuyên đề “Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn bệnh viện” được xây dựng và phê duyệt, Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty MSD tổ chức khóa tập huấn đầu tiên về chuyên đề này dành cho các dược sĩ đang phụ trách hoặc tham gia công tác dược lâm sàng tại bệnh viện.

 

 

Một số thông tin chính của khóa tập huấn:

- Thời gian đào tạo: 4 buổi 

- Hình thức: Giảng dạy trực tiếp (2 buổi) kết hợp đào tạo trực tuyến (2 buổi).

- Chương trình dự kiến:

 

Buổi Nội dung  Thời gian dự kiến và hình thức giảng dạy
1 Tiếp cận bệnh nhân, bệnh án trong nhiễm khuẩn bệnh viện

11h30 - ngày 29/08/2019

Trực tuyến

2

- Đại cương về vi sinh lâm sàng trong nhiễm khuẩn bệnh viện

- Triển khai chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện

11h30 - ngày 12/09/2019

Trực tuyến

3 Bệnh học và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi bệnh viện/viêm phổi thở máy

16h30 - ngày 27/09/2019

Trực tiếp tại Khách sạn Melia

4 Bệnh học và sử dụng thuốc kháng nấm hợp lý trong điều trị nhiễm Candida xâm lấn 

16h30 - ngày 28/10/2019

Trực tiếp tại Hội trường KS (sẽ thông báo sau)

 

 

Giấy mời tham dự tập huấn, xin xem tại đây.


Sau khi tiếp nhận đăng ký, Ban tổ chức đã chốt được danh sách học viên cuối cùng tham dự (DS cụ thể xin xem tại đây).