TGA: điểm tin đáng chú ý trong bản tin Medicines Safety Updates tháng 10-11/2017

Các chế phẩm chứa codein – sử dụng trên trẻ em và những bệnh nhân chuyển hóa siêu nhanh

 

Các cán bộ y tế được thông báo rằng các khuyến cáo sau cuộc rà soát về độ an toàn thực hiện bởi TGA về các chế phẩm codein sử dụng trên trẻ em và những người chuyển hóa siêu nhanh đã được thực hiện.

Các tài liệu thông tin sản phẩm đối với các chế phẩm codein kê đơn được cập nhật để phản ánh các kết quả của cuộc rà soát về độ an toàn này. Đặc biệt, chế phẩm codein không còn được sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc những trẻ từ 12-18 tuổi gần đây có phẫu thuật amidan hoặc vòm họng.

Không nên sử dụng codein cho phụ nữ cho con bú hoặc những bệnh nhân có chuyển hóa siêu nhanh.

Hầu hết các chế phẩm codein bán không cần kê đơn hiện nay có cảnh báo không sử dụng chế phẩm đó ở trẻ dưới 12 tuổi.

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-8-number-5-october-november-2017

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến