Health Canada: Điểm một số tin đáng chú ý trong bản tin Health Product InfoWatch số 5 tháng 5/2017

Một số tin đáng chú ý trong bản tin Health Produc InfoWatch số tháng 5/2017

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Avastin (bevacizumab) – Tóm tắt tổng quan an toàn thuốc

Tổng quan này đánh giá nguy cơ hoại tử xương trừ xương hàm dưới liên quan tới Avastin (bevacizumab) ở các bệnh nhân người lớn ung thư xương. Trong đó, Health Canada đưa ra kết luận rằng chưa đủ thông tin để thiết lập mối liên quan giữa Avastin (bevacizumab) và nguy cơ này. Tuy nhiên, Health Canada khuyến cáo các nhà sản xuất cập nhật vào thông tin sản phẩm tại Canada (Canadian product monograph – CPM) bao gồm thông tin của các báo cáo về hoại tử xương trừ xương hàm dưới ở các bệnh nhân người lớn ung thư được điều trị bằng Avastin. Thông tin hiện tại trong CPM chỉ đề cập đến các nguy cơ trên trẻ em khi điều trị bằng thuốc này. Health Canada sẽ tiếp tục theo dõi thông tin an toàn liên quan đến Avastin.

 

Các chất ức chế dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) – Tóm tắt tổng quan an toàn thuốc

Tổng quan này đánh giá nguy cơ đau khớp liên quan đến các chất ức chế dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4). Trong đó, Health Canada kết luận rằng có mối liên quan tiềm tàng giữa việc sử dụng các chất ức chế DPP-4 và sự tăng chứng đau khớp. Health Canada đang làm việc với các nhà sản xuất để cập nhật vào thông tin sản phẩm tại Canada cho tất cả các thuốc ức chế DPP-4 để thông tin cho các cán bộ y tế và các bệnh nhân về nguy cơ gia tăng đau khớp khi sử dụng các chất ức chế DPP-4.

 

Các chất kháng vi rút tác động trực tiếp (DAAs) – Tóm tắt tổng quan an toàn thuốc

Tổng quan này đánh giá nguy cơ ung thư gan tái phát liên quan đến các thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DDAs). Trong đó, Health Canada kết luận rằng không đủ thông tin để thiết lập mối quan hệ giữa DDAs và nguy cơ ung thư gan tái phát. Health Canada đã yêu cầu các nhà sản xuất DAA bổ sung thông tin an toàn liên quan đến nguy cơ này do nguy cơ này có thể xảy ra.

 

Thuốc cản quang chứa iod – Tóm tắt tổng quan an toàn thuốc và Truyền thông nguy cơ sản phẩm y tế

Tổng quan này đánh giá nguy cơ suy giáp liên quan đến các thuốc cản quang chứa iod (iodinated contrast media – ICM). Trong đó, Health Canada kết luận rằng nguy cơ tiềm tàng suy giáp là hiếm gặp khi sử dụng ICM ở một số bệnh nhân, chủ yếu là trẻ sơ sinh. Health Canada đang làm việc với các nhà sản xuất để cập nhật vào các chuyên luận cho tất cả các chế phẩm ICM để bao gồm thông tin an toàn này. Health Canada cũng cập nhật thông tin này đến các cán bộ y tế.

 

Nguồn: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/medeff/bulletin/hpiw-ivps_2017-05-eng.pdf

 

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến