Bộ Y tế Canada: Yêu cầu Nhà sản xuất bổ sung thông tin ADR vào nhãn chế phẩm

Sau khi đánh dữ liệu hiện có về nguy cơ liên quan đến việc sử dụng ticagrelor và arsenic trioxid, Bộ Y tế Canada đã yêu cầu các nhà sản xuất bổ sung thông tin cảnh báo phản ứng bất lợi vào tờ hướng dẫn sử dụng của các chế phẩm chứa hai thuốc này.

 

 

Bổ sung nguy cơ xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TTP) vào nhãn của Brillinta (ticagrelor): 

Health Canada cảnh báo:

 

TTP đã được báo cáo rất hiếm xảy ra khi sử dụng Brilinta (ticagrelor).

 

Tuy nhiên, TTP là một tình trạng nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong và cần điều trị kịp thời.

 

CBYT nên theo dõi bệnh nhân về các dấu hiệu và triệu chứng của TTP, chẳng hạn như giảm tiểu cầu, thiếu máu tán huyết vi mô (phân sinh tế bào trên phết máu ngoại vi), phát hiện các triệu chứng tren thần kinh, rối loạn chức năng thận và sốt.

 

 

Bổ sung nguy cơ bệnh não vào nhãn của Trisenox (arsenic trioxide)

 

Health Canada cảnh báo:

 

Bệnh não, bao gồm cả trường hợp gây tử vong, đã được báo cáo với asen trioxide, tuy nhiên tần suất ở mức độ hiếm gặp.

 

Bệnh não Wernicke liên quan đến điều trị bằng asen trioxide đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị thiếu vitamin B1. Một số bệnh nhân đã phục hồi khi bổ sung vitamin B1.

 

Bệnh nhân có nguy cơ thiếu vitamin B1 nên được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh não sau khi bắt đầu sử dụng asen trioxide.

 

 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/july-2019.html#a2