HSA: Công ty Pfizer Pte Ltd gửi thư cảnh báo cán bộ y tế nguy cơ gia tăng tỷ lệ tái phát bệnh máu ác tính và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu được điều trị bằng azithromycin

 

Pfizer Pte Ltd  vừa thông báo cho cán bộ y tế về tỷ lệ tái phát bệnh máu ác tính và tử vong tăng ở bệnh nhân  ghép tế bào gốc (HSCT) được điều trị bằng azithromycin. Cảnh báo  này dựa trên kết quả của thử nghiệm lâm sàng ALLOZITHRO phát hiện nguy cơ tái phát bệnh huyết học ở những bệnh nhân được điều trị bằng azithromycin so với giả dược [tỉ số nguy cơ hiệu chỉnh (95% CI) = 1,6 (1,12-2,4)]. Thử nghiệm lâm sàng đã nghiên cứu việc sử dụng azithromycin dài hạn để dự phòng hội chứng viêm tắc tiểu phế quản (bronchiolitis obliterans) ở bệnh nhân dị ghép tế bào gốc tạo máu điều trị bệnh máu ác tính. Trong khi cơ chế azithromycin  làm tăng tỷ lệ tái phát bệnh huyết học trong nghên cứu chưa rõ ràng, các nhà nghiên cứu  kết luận rằng phơi nhiễm dài hạn với azithromycin sau ghép tế bào gốc tạo máu có thể gây ra các rủi ro lớn hơn lợi ích dự kiến. Tại Singapore, azithromycin không được phê duyệt để dự phòng hội chứng viêm tắc tiểu phế quản.

 

Nguồn: http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Dear_Healthcare_Professional_Letters/2018/azithromycin-increasedrateofrelapsesofhaematologicalmalignancies.html

Điểm tin: Từ Phạm Hiền Trang, Nguyễn Thị Tuyến