Activities News

Tập huấn "Triển khai chương trình quản lý kháng sinh" (04/04/2020)

Triển khai chương trình quản lý kháng sinh là một chủ đề thuộc chương trình đào tạo liên tục theo chuỗi chuyên đề về Nâng cao năng lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện 2019-2020.

xem tiếp >>