Activities News

Hội nghị Cảnh giác Dược thường niên năm 2019: Bài báo cáo Thông tin thuốc và Cảnh giác dược - 10 năm một chặng đường

Sự ra đời của nhiều thuốc mới đã mang lại lợi ích to lớn trong điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng song cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả và an

xem tiếp >>