Activities News

Tập huấn chuyên đề " Nhiễm khuẩn ổ bụng" (29/08/2020)

Chuyên đề "Nhiễm khuẩn ổ bụng" là một nội dung tập huấn thuộc chương trình đào tạo liên tục về Nâng cao năng lực Dược lâm sàng tại các bệnh viện 2019-2020.

xem tiếp >>