Activities News

Đại diện Trung tâm DI&ADR Quốc gia tham dự Hội nghị khoa học Asean PharmNET 2019

Vừa qua, Hội nghị khoa học quốc tế của Mạng lưới đào tạo và nghiên cứu dược Đông Nam Á năm 2019 (The 3rd International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN - ASEAN PharmNET 2

xem tiếp >>