Chương trình đào tạo "Sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp nhi"

Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng VPĐD GlaxoSmithKline tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi đào tạo trực tuyến với chủ đề: "Sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp nhi" cho các cán bộ y tế trên toàn quốc vào ngày 15/12/2021

 

 

 

 

 

 

Với mục đích nhằm hỗ trợ công tác cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế. VPĐD GlaxoSmithKline PTE LTD tại TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội (TT DI&ADR QG) và Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi đào tạo trực tuyến với chủ đề: "Sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp nhi" cho các cán bộ y tế trên toàn quốc với thông tin cụ thể như sau:


Thời gian: 11:00 – 13:10 và phát lại 15:00 – 17:10 ngày 15/12/2021. 

 

Hình thức tổ chức: Truyền trực tuyến thông qua phần mềm Cisco Webex.


Tham dự chương trình (link sẽ được mở vào ngày diễn ra chương trình): https://tinyurl.com/Telephar

 

 

Nội dung chương trình: