Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2021: Cập nhật hướng dẫn tham gia Hội nghị (Thông báo số 6)

Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2021 với chủ đề Đảm bảo an toàn thuốc trong điều trị bệnh nhân Covid-19 được tổ chức vào ngày 10/12/2021 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng ZOOM.

 

 

 

 

Kính gửi:         - Quý Bác sỹ, Dược sỹ

                        - Quý đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Cảnh giác Dược


Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2021 với chủ đề Đảm bảo an toàn thuốc trong điều trị bệnh nhân Covid-19 được tổ chức vào ngày 10/12/2021 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng ZOOM


Thư mời và thông tin hướng dẫn tham dự hội thảo đã được gửi đến địa chỉ email của các đại biểu tham dự (nếu đăng ký tham dự cá nhân) hoặc cán bộ đầu mối của đoàn (nếu đăng ký tham dự theo đoàn). Trong trường hợp chưa nhận được thông tin, xin quý đồng nghiệp liên hệ lại với Ban tổ chức qua form tại đây để nhận thông tin tham dự hội nghị.


Ban tổ chức rất mong được đón tiếp Quý Đồng nghiệp tham dự Hội nghị !


Chương trình Hội nghị:Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email chính thức của Hội nghịhoinghicanhgiacduoc@gmail.com