Thư cảm ơn báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh (giai đoạn 01/2023 - 12/2023)

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp Thư cảm ơn báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 01/2023 - 12/2023.

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp Thư cảm ơn báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 01/2023 - 12/2023.

 


                     Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

 


Xin lưu ý: Giai đoạn thống kê báo cáo là từ tháng 01/2023 - 12/2023, căn cứ trên ngày nhận báo cáo tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia.


Quý đồng nghiệp cần trao đổi thêm xin liên hệ qua địa chỉ email di.pvcenter@gmail.com.


Để đảm bảo việc báo cáo ADR được thuận lợi, tránh thất lạc. Trung tâm khuyến cáo các đơn vị thực hiện báo cáo ADR qua hệ thống trực tuyến hoặc qua công cụ báo cáo điện tử, chi tiết xin tại đây.Xin trân trọng cảm ơn.