Cục Quản lý Dược Việt Nam: Ngừng tiếp nhận và xét duyệt đối với các đơn hàng nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có giấy đăng ký lưu hành, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa sulfaguanidin, ephedrin và nitroglycerin

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý dược có công văn số 885/QLD-ĐK thông báo ngừng tiếp nhận và xét duyệt đối với các đon hàng nhập khâu thuốc thành phẩm chưa có giấy đăng ký lưu hành, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, duy trì hiệu lực giây đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin đùng đường uống, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống.

 

 

 

 

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế đối với các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống, tiếp theo 456/QLD-ĐK ngày 11/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khâu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống, đế đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dượcc thông báo như sau:

 

1. Ngừng tiếp nhận và xét duyệt đối với các đon hàng nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có giấy đăng ký lưu hành, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, duy trì hiệu lực giây đăng ký lưu hành thuốc của các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin đùng đường uống, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống.

 
 

2. Đối với các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống đã được sản xuất, nhập khấu vào Việt Nam trong thời hạn số đăng ký còn hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

 

Nội dung công văn xin tham khảo tại: https://dav.gov.vn/upload_images/files/885_QLD_%C4%90K.pdf

 

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy