Cục Quản lý Dược VN (DAV): Rút số đăng kí lưu hành thuốc chứa hoạt chất Ceftezol lưu hành tại Việt Nam

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định số 37/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất ceftezol lưu hành tại Việt Nam

 

 

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định số 37/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất ceftezol lưu hành tại Việt Nam

 

Căn cứ thông tin, khuyến cáo của Cơ quan quản lý Dược một số nước trên thế giới và kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế đối với thuốc chứa hoạt chất ceftezol.

Cục Quản lý Dược quyết định: Rút số đăng ký lưu hành thuốc đối với các thuốc chứa hoạt chất ceftezol theo Danh mục các thuốc rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này.

Cơ sở đăng ký thuốc, nhà sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành cho đến khi hết hạn dùng của thuốc đối với các thuốc đã nêu và đáp ứng quy định như sau:

  1. Thuốc trong nước được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực
  2. Thuốc đã nhập khẩu vào Việt Nam hoặc thuốc nhập khẩu trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực, cơ sở nhập khẩu trình vận tải đơn của lô thuốc để thể hiện hàng hóa được xuất từ cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực đã được thông quan

 

Chi tiết danh mục các chế phẩm chứa ceftezol bị rút số đăng ký xin xem tại: 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/37_Q%C4%90_QLD.pdf

 

Người tổng hợp: Võ Thùy