Cục Quản lý Dược: Ngày 03/1/2019, Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo có các Quyết định về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Các thuốc cần rút số đăng ký gồm có Ascoril, Candibiotic, Clasanvyl sachet, Toff Plus Capsules, Rhumenol Flu 500 NK, Pamagin C, Agicold hotmix orange

 

Các Quyết định rút số đăng ký lưu hành và nội dung cụ thể như sau:

 

1-Quyết định số 856/QĐ-QLD ngày 28/12/2018

1.1. Cơ sở đăng ký thuốc: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Cơ sở sản xuất: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.  

Tên thuốc: Ascoril

Hoạt chất: Salbutamol 2.00mg; Bromhexin HCl 8.00mg; Guafenesin 100.00mg

Dạng bào chế: Viên nén

Số đăng ký: VN-13132-11

Lý do rút số đăng ký: Các thuốc trong danh mục không được tiếp tục cấp phép lưu hành tại Ấn Độ hoặc hạn chế lưu hành tại Ấn Độ

1.2. Cơ sở đăng ký thuốc: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Cơ sở sản xuất: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.  

Tên thuốc: Candibiotic

Hoạt chất: Chloramphenicol 5% kl/tt; Beclometason dipropionat 0,025% kl/tt; Clotrimazole 1% kl/tt; Lidocain HCl 2% kl/tt

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai

Số đăng ký: VN-16770-13

Lý do rút số đăng ký: Các thuốc trong danh mục không được tiếp tục cấp phép lưu hành tại Ấn Độ hoặc hạn chế lưu hành tại Ấn Độ

1.3. Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty TNHH SRS Life Sciences Việt Nam

Cơ sở sản xuất: Maxin Pharmaceuticals Pvt. Ltd  

Tên thuốc: Clasanvyl sachet

Hoạt chất: Amoxycillin 250 mg (Amoxycilline trihydrate); acid clavulanic 62,5 mg (clavulanate potassium)

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống

Số đăng ký: VN-16098-12

Lý do rút số đăng ký: Các thuốc trong danh mục không được tiếp tục cấp phép lưu hành tại Ấn Độ hoặc hạn chế lưu hành tại Ấn Độ

Xin xem chi tiết Quyết định số 856/QĐ-QLD tại đây.

 

2-Quyết định số 857/QĐ-QLD ngày 28/12/2018

2.1. Cơ sở đăng ký thuốc: Panacea Biotec Limited

Cơ sở sản xuất: Panacea Biotec Ltd.

Tên thuốc: Toff Plus Capsules

Hoạt chất: Paraccetamol 500 mg; Dextromethophan HBr 15 mg; Chlorapheniramin maleat 2 mg; Phenylephrin HCl 10 mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Số đăng ký: VN-2118-13

Lý do rút số đăng ký: Cơ quan quản lý dược Ấn Độ đã có quyết định rút giấy phép lưu hành và thu hồi thuốc

2.2. Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd

Cơ sở sản xuất: Medopharm

Tên thuốc: Rhumenol Flu 500 NK

Hoạt chất: Acetaminophen 500 mg; Loratadin 5 mg; Dextromethorphan HBr

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Số đăng ký: VN-18444-14

Lý do rút số đăng ký: Cơ quan quản lý dược Ấn Độ đã có quyết định rút giấy phép lưu hành và thu hồi thuốc

2.3. Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty TNHH thương mại Thanh Danh

Cơ sở sản xuất: Cachet Pharmaceuticals Pvt., Ltd

Tên thuốc: Pamagin C

Hoạt chất: Cetirizin HCl, Dextromethorphan HBr, Acetaminophen, Phenylephrine HCl, Kẽm Gluconate, Menthol

Dạng bào chế: Siro

Số đăng ký: VN-10851-10

Lý do rút số đăng ký: Cơ quan quản lý dược Ấn Độ đã có quyết định rút giấy phép lưu hành và thu hồi thuốc

Xin xem chi tiết Quyết định số 857/QĐ-QLD tại đây.

 

3. Quyết định số 858/QĐ-QLD ngày 28/12/2018

Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty TNHH Dược phẩm Y-Med

Cơ sở sản xuất: Agio Pharmaceutical Ltd.

Tên thuốc: Agicold hotmix orange

Hoạt chất: Mỗi 5g bột chứa: Paraccetamol 750 mg; Phenylephrin hydroclorid 10 mg; Acid ascorbic (vitamin C) 60 mg

Dạng bào chế: Bột pha uống

Số đăng ký: VN-21238-18

Lý do rút số đăng ký: Cơ sở đăng ký tự nguyện rút giấy đăng ký lưu hành thuốc

Xin xem chi tiết Quyết định số 858/QĐ-QLD tại đây.

 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến