Bộ Y tế: Tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

Ngày 27/8/2018, Bộ Y tế có công văn số 4975/BYT-QLD gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.

 

Theo văn bản này, ngày 26/12/2017, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) có Công văn 22098/QLD-ĐK yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc thực hiện việc cập nhật cách ghi chỉ định của thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hướng dẫn trong chuyên luận alphachymotrypsin của Dược thư Quốc gia năm 2015, cụ thể “Chỉ định: Điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng”. Lộ trình yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc phải cập nhật chỉ định của thuốc trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công văn trên.

 

1. Ngày 30/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 342/BHXH-DVT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thanh toán thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo chỉ định nêu tại Công văn số 22098/QLD-ĐK.

 

Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản nêu trên, Bộ Y tế nhận được nhiều văn bản kiến nghị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các doanh nghiệp đề nghị giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi do thuốc chứa alphachymotrypsin đã trúng thầu tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đã, đang được sử dụng cho người bệnh phù hợp với chỉ định của tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

 

2. Liên quan đến nội dung này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

 

Các thuốc được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành đều đã được đánh giá về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình lưu hành thuốc, Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến an toàn, hiệu quả của thuốc để phù hợp các hướng dẫn về chuyên môn và các thông báo cập nhật của cơ quan quản lý dược các nước. Việc cập nhật, bổ sung này nhằm hòa hợp với các quy chuẩn quốc tế để bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả hơn, không có nghĩa các thuốc trước khi cập nhật cần phải rút giấy đăng ký lưu hành hoặc không được lưu hành trừ các trường hợp rút giấy đăng ký lưu hành hoặc đình chỉ lưu hành theo quy định tại Luật Dược.

 

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

 

2.1. Tiếp tục thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thuốc đã trúng thầu, đã sử dụng với đúng chỉ định tại tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc trước ngày cập nhật thông tin theo lộ trình do Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 để có thời gian chuyển tiếp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện (việc hướng dẫn thanh toán tiền thuốc như Công văn số 342/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thống nhất với lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn sẽ gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

 

2.2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao đổi, thống nhất với Bộ Y tế trước khi ra các văn bản thông báo, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyên môn, để tránh gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: truy thu các chi phí đã thanh toán, dừng thanh toán thuốc đã trúng thầu, dừng cung ứng thuốc đang tiến hành cung ứng theo kết quả thầu, thương thảo giảm giá theo giá trúng thầu trung bình... và đảm bảo các hướng dẫn phù hợp với các quy định hiện hành liên quan, chức năng nhiệm vụ và thống nhất trong quá trình thực hiện.

 

Chi tiết công văn số 4975/BYT-QLD, xin xem tại đây

Nguyễn Nga

Theo: http://dav.gov.vn/thanh-toan-bao-hiem-y-te-doi-voi-thuoc-chua-alphachymotrypsin-dung-duong-uong-ngam-duoi-luoi-n1916.html