Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2015

Khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị & dự phòng tăng huyết áp của Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam 2015

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam 2015 khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị & dự phòng tăng huyết áp:

I. Phần mở đầu:

1. Phân nhóm khuyến cáo

2. Định nghĩa và phân độ tăng huyết áp

II. Chẩn đoán tăng huyết áp

1.Chẩn đoán tăng huyết áp

2. Phân loại tăng huyết áp

III. Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp

IV: Xác định ngưỡng, đích điều trị và thái độ xử trí tăng huyết áp

1. Mục đích của điều trị

2. Điều trị bằng thuốc

3. Chọn thuốc tăng huyết áp

4. Phối hợp thuốc hạ huyết áp

5. Tương tác các thuốc hạ huyết áp

6. Các nhóm bệnh nhân tăng huyết áp đặc biệt

V: Dự phòng tăng huyết áp

 

Chi tiết " khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị & dự phòng tăng huyết áp" xin xem tại đây.