Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt

Quyết định số 3108/QD-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt”.

 

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 28/7/2015, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3108/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt”.

 

Chi tiết quyết định số 3108/QĐ-BYT: tại đây.


Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt”: tại đây.