Thông báo: Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin của Trung tâm DI & ADR Quốc gia đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-DHN ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-DHN ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam.


Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin thông báo đến các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam về việc sẽ thu tiền thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đối với một số dịch vụ của Trung tâm kể từ ngày 01/4/2018 như sau:


1.Trung tâm DI&ADR Quốc gia thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về tính an toàn của thuốc và thu tiền dịch vụ đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam để phục vụ  các mục đích như sau: Đăng ký lại thuốc theo quy định của Thông tư 44/2014/TT-BYT và theo yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước về y tế.


2. Mức thu dịch vụ được thực hiện theo quy định hiện hành trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm DI&ADR Quốc gia,

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 024.39335618.

 

Trân trọng thông báo.

 

Phiếu Yêu cầu cung cấp thông tin về tính an toàn của thuốc tại đây.