Đoàn công tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) làm việc tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Sáng ngày 23/11/2017, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã làm việc với các chuyên gia đến từ Tổ chức Y tế Thế giới, bao gồm bà Momoe Takeuchi - Điều phối nhóm Phát triển Hệ thống Y tế tại Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cùng với ông Syed Shah và bà Deok Ryun Kim là các Chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới.

 

Các thành viên tham gia buổi làm việc đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý các báo cáo biến cố bất lợi sau tiêm chủng (AEFI) và sự phối hợp giữa Trung tâm DI & ADR Quốc gia và các đơn vị khác trong hoạt động cảnh giác dược.

 

Một số hình ảnh trong buổi làm việc: