Triển khai công cụ báo cáo ADR trực tuyến dành cho cơ sở bán lẻ thuốc

 

Theo quy định về các "Nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” được ban hành kèm theo Thông tư  số 46/2011/TT-BYT ngày 21  tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, một trong các hoạt động chủ yếu của cơ sở bán lẻ thuốc là “Theo dõi và thông báo cho cơ quan y tế về các tác dụng không mong muốn của thuốc”. Hoạt động này do người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán lẻ thuốc phụ trách. Theo đó, các tác dụng không mong muốn của thuốc do người mua thuốc phản ánh cần được ghi nhận và báo cáo theo mẫu về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Nhằm hỗ trợ việc báo cáo được tiến hành thuận lợi, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã xây dựng biểu mẫu báo cáo trực tuyến dành cho các cơ sở bán lẻ thuốc. Báo cáo gửi trực tuyến có giá trị tương đương với báo cáo qua đường bưu điện hoặc fax.


Biểu mẫu báo cáo ADR trực tuyến: https://goo.gl/forms/QKsCfoaems4goTl23


Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn và mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc nhằm mục tiêu bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:

DS. Nguyễn Hoàng Anh – Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3933.5618

Fax: (024) 3933.5642

Email: di.pvcenter@gmail.com