Trung tâm DI&ADR Quốc gia vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ Trong thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2014-2016.

Ngày 29/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống lao Quốc gia tổ chức Giao ban Chương trình chống lao quốc gia năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Trong khuôn khổ hội nghị, có phần khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng chống lao giai đoạn 2014 - 2016. Trong đó, Trung tâm DI&ADR Quốc gia vinh dự là 1/6 đơn vị và có 02/13 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về những thành tích này.

 

 

Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR Quốc gia) là đối tác của Chương trình Chống lao Quốc gia với các việc đã triển khai:

 

- Tiếp nhận, xử lý, thẩm định và phản hồi báo cáo ADR tự nguyện liên quan đến thuốc chống lao.

 

- Đầu mối xây dựng một số tài liệu chuyên môn về cảnh giác dược trong Chương trình Chống Lao Quốc gia (CTCLQG) như: Các biểu mẫu báo cáo ADR chuyên biệt trong CTCLQG và hướng dẫn báo cáo ADR của thuốc chống lao; Sách tham khảo “Cảnh giác Dược” với 1 chương về Cảnh giác Dược trong CTCLQG; Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng các thuốc điều trị lao gồm 15 chuyên luận thuốc và 2 chuyên đề (đối tượng bệnh nhân đặc biệt và xử trí biến cố bất lợi); Tờ rời và áp phích cảnh báo về tác dụng bất lợi của thuốc chống lao, phát hành hơn 900 cuốn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong CTCLQG.

 

- Phối hợp với CTCLQG biên soạn Hướng dẫn quản lý biến cố bất lợi trong điều trị lao kháng thuốc.

 

- Tham gia vào công tác đào tạo, tập huấn về Cảnh giác Dược và sử dụng thuốc an toàn hợp lý với các lớp trong khuôn khổ do CTCLQG tổ chức và các lớp tập huấn tại các Sở Y tế và bệnh viện.

 

- Triển khai nghiên cứu giám sát chủ động biến cố bất lợi trong điều trị lao đa kháng tại 9 cơ sở trọng điểm trong CTCLQG. 

 

- Đang tiếp tục phối hợp với CTCLQG triển khai nghiên cứu giám sát chủ động biến cố bất lợi của phác đồ có chứa bedaquilin trong điều trị lao tiền siêu/siêu kháng thuốc.

 

- Triển khai một số đề tài khác liên quan đến theo dõi phản ứng bất lợi của thuốc chống lao: tổng quan hệ thống và phân tích gộp về biến cố bất lợi của thuốc điều trị lao đa kháng, tổng kết báo cáo ADR tự nguyện của thuốc điều trị lao trong Cơ sở dữ liệu ADR Quốc gia, theo dõi độc tính trên gan của isoniazid dự phòng ở bệnh nhân HIV…

 

Với những đóng góp cho Chương trình Chống Lao Quốc gia, Trung tâm DI&ADR Quốc gia là 1/6 đơn vị và 02/13 cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen do có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ Trong thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2014-2016 theo Quyết định số 1153/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 03 năm 2017.

Điểm tin: Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Thị Nga