Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã có buổi làm việc với nhóm chuyên gia về vaccin của Tổ chức Y tế thế giới

Theo lời đề nghị của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã có buổi làm việc với đoàn công tác liên quan đến Chương trình tiêm chủng vào ngày 19/04/2016.

Ảnh minh họa: Internet.

Ngày 19/04/2016, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã có buổi làm việc với đoàn công tác liên quan đến Chương trình tiêm chủng của văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam. Mục đích của đoàn công tác là muốn tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Cảnh giác Dược cũng như hoạt động theo dõi phản ứng có hại trong những năm gần đây của Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

Đoàn công tác bày tỏ mối quan tâm tới vấn đề sử dụng account của cơ sở dữ liệu Vigibase của Trung tâm WHO-UMC, hoạt động thu thập báo cáo biến cố liên quan tới vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, phạm vi của hoạt động Cảnh giác Dược và mối quan hệ của hệ thống Cảnh giác Dược với mạng lưới theo dõi biến cố sau tiêm chủng, quy trình trao đổi thông tin giữa Trung tâm DI&ADR QG – Cục Quản lý Dược và Cục Y tế dự phòng. Đoàn công tác cũng đề nghị Trung tâm Quốc gia giới thiệu về sự hình thành của hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam và các hoạt động mà Trung tâm đang triển khai.

Thay mặt Trung tâm DI&ADR Quốc gia, TS. Nguyễn Hoàng Anh đã giới thiệu với đoàn quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam và giới thiệu nội dung của Luật Dược sửa đổi mới được Quốc hội thông qua Quý 1/2016 cũng như giới thiệu khái quát nội dung của Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược. Tiếp đó, TS. Nguyễn Hoàng Anh trình bày tổng quát một số hoạt động chính của Trung tâm như quy trình thu nhận báo cáo tự nguyện, các hình thức/các kênh thu nhận báo cáo, cơ cấu sơ lược của các báo cáo nhận được trong năm 2015 (số lượng báo cáo trên 1 triệu dân, tỷ lệ báo cáo nghiêm trọng, 3 nhóm thuốc được báo cáo nhiều nhất, các phản ứng hay gặp nhất) và hoạt động phản hồi cho cá nhân và đơn vị đã tham gia báo cáo).

Qua quá trình trao đổi, đoàn công tác đã có cái nhìn bao quát về hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam nói chung cũng như hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đoàn công tác đặc biệt quan tâm tới các báo cáo liên quan đến vaccin mà Trung tâm đã nhận được và bày tỏ nguyện vọng tổ chức thêm các buổi trao đổi khác trong thời gian tới để bàn về cơ hội hợp tác giữa các bên.

Người tổng hợp tin: ThS. Nguyễn Phương Thúy.