Dự án GF

Lịch công tác

Hội thảo Tổng kết dự án giai đoạn 2012-2016 trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế”

Nhằm tổng kết các kết quả hoạt động đã triển khai giai đoạn 2012-2016, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án giai đoạn 2012-2016 ngày 30/6-01/7/2017 tại Phú Yên.

 

 

          Tại buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương – đại diện Ban quản lý hợp phần 2.1, báo cáo tổng kết hoạt động của hợp phần 2.1. Các kết quả này đều nhằm thực hiện mục tiêu chung: Tăng cường các hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

 

          Hiệu quả của hợp phần được thể hiện qua việc đạt các chỉ số đã cam kết. Chỉ số kết quả: số lượng báo cáo/1 triệu dân năm 2016 là 9912 báo cáo, và tỷ lệ phản hồi là 60,4% đạt lần lượt là 127,1% và 100,7% so với chỉ tiêu trong kế hoạch. Chỉ số đầu ra là tỷ lệ báo cáo ADR được xử trí phù hợp tăng từ 23% năm 2012, đến 33,2% năm 2014 và 68,8% năm 2016. Chỉ số tác động là tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ADR giảm từ 3,4% năm 2012 xuống 2,2% năm 2016. Các kết quả này đều vượt chỉ tiêu đã đề ra.

 

           Từ các kết quả đã đạt được, Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” nói chung và hợp phần “Tăng cường các hoạt động cảnh giác dược” nói riêng, được đơn vị tư vấn độc lập đánh giá cao ở các khía cạnh sau:

            - Nội dung và thiết kế phù hợp với chiến lược ngành

            - Đầu tư đáp ứng đúng nhu cầu địa phương

            - Dự án triển khai tốt, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao

            - Đạt được mục tiêu; hầu hết các chỉ tiêu đạt ≥100%

            - Công tác quản lý dự án được QTC đánh giá cao

            - Dự án giúp tăng cường năng lực y tế cơ sở

 

            Ngoài ra, căn cứ theo tiêu chí xếp hạng của Quỹ Toàn cầu về mức độ hoàn thành chỉ tiêu cam kết và tình hình quản lý dự án (tài chính, mua sắm, đấu thầu, M&E và đào tạo), Hợp phần 2.1 – Trường Đại học Dược Hà Nội xếp hạng A1 là thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng của Quỹ toàn cầu. Đồng thời, Ban quản lý hợp phần 2.1 cũng vinh dự có 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ y tế tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ hệ thống y tế giai đoạn 2012-2016 là PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh – Phó trưởng ban quản lý hợp phần 2.1 và PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Điều phối viên ban quản lý hợp phần 2.1.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế

 

          Tóm lại, sau 5 năm triển khai dự án từ 2012 tới 2016, Ban quản lý hợp phần 2.1 "Tăng cường các hoạt động cảnh giác Dược" đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các kết quả này hiện đang đóng góp phần lớn cho những thành công của hệ thống cảnh giác Dược Việt Nam.

DS. Nguyễn Thị Tuyến (tổng hợp)