Tập huấn "Chăm sóc giảm nhẹ dành cho Dược sĩ"

Khóa tập huấn đã diễn ra vào ngày 12/06/2012.  

Chương trình đào tạo dựa trên "Hướng dẫn Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư và AIDS" ban hành kèm theo quyết định số 3483/QĐ-BYT ngày 15/09/2006 của Bộ y tế. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho dược sỹ một số kiến thức cơ bản về chăm sóc giảm nhẹ, cách lựa chọn thuốc điều trị chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư và AIDS một cách hợp lý. 

 

 

Mời xem bài giảng tại đây:

Bài 1. Một số khái niệm trong CSGN

Bài 2. Nguyên  nhân đau và đánh giá đau

Bài 3. Lựa chọn thuốc giảm đau, chia liều

Bài 4. Thuốc thiết yếu điều trị triệu chứng (ngoài đau)

Bìa 5. Chính sách opioids và rào cản

Tài liệu CSGN của Bộ y tế: Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ