HealthCanada: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Infowatch tháng 4/2018

 

Đánh giá hiệu quả của giám sát nguy cơ giảm số lượng bạch cầu liên quan tới clozapin

Clozapin là thuốc kê đơn tại Canada để kiểm soát các triệu chứng tâm thần phân liệt ở người lớn khi các loại thuốc khác không có tác dụng.

Một trong những nguy cơ liên quan đến việc sử dụng clozapin là thuốc làm giảm số lượng bạch cầu, có thể dẫn đến nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng. Do đó, số lượng bạch cầu được theo dõi định kỳ để đảm bảo không bị giảm quá thấp ở những bệnh nhân dùng thuốc này.

Trong suốt quá trình giám sát thường quy độ an toàn, vấn đề được quan tâm là việc theo dõi sự giảm số lượng bạch cầu có hiệu quả hay không. Health Canada đã quyết định xem xét tất cả các bằng chứng hiện có liên quan đến hiệu quả của các biện pháp theo dõi bạch cầu hiện đang được áp dụng cho clozapin.

Cuộc rà soát của Health Canada cho thấy các biện pháp giám sát số lượng bạch cầu hiện có chấp nhận được và nguy cơ mất bạch cầu hạt cần được tiếp tục được theo dõi. Do đó, Health Canada đã yêu cầu các nhà sản xuất clozapin gửi báo cáo tất cả dữ liệu thu thập được trong hai năm liên quan đến nguy cơ giảm số lượng bạch cầu khi sử dụng clozapin.

 

Rà soát độ an toàn của thuốc Fibristal (ulipristal acetate)

Health Canada sẽ tiến hành rà soát độ an toàn của thuốc Fibristal (ulipristal acetate). Chuyên luận thuốc này tại Canada được cập nhật vào tháng 1/2018 chỉ ra một số trường hợp hiếm gặp tổn thương gan, bao gồm suy gan nguyên trọng cần ghép gan. Từ đó, thông tin bổ sung nguy cơ này sẵn có. Thông tin tạm thời cho cán bộ y tế và bệnh nhân được cung cấp trong phần cập nhật thông tin

 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-april-2018.html#a2

Điểm tin: Trần Khánh Ngân, Nguyễn Thị Tuyến