EMA: khởi động cuộc rà soát mới về các loại thuốc có chứa hydroxyethyl starch

Ngày 27/10/2017, Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo các nghiên cứu cho thấy mức độ tuân thủ đối với những hạn chế về sử dụng thuốc nhằm giảm nguy cơ tổn thương thận và tử vong còn thấp

 

(Ảnh: nguồn internet)

     

      Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã khởi động cuộc rà soát mới về các loại thuốc có chứa hydroxyethyl starch ​​(HES). Các chế phẩm này được sử dụng để điều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp tính (đột ngột) khi mà việc truyền các dịch 'tinh thể' đơn độc thay thế trong trường hợp nàyđược cho là không hiệu quả. Các thuốc có chứa HES được truyền vào tĩnh mạch để làm tăng thể tích máu để tránh sốc khi xuất huyết cấp.    

     Cuộc rà soát được khởi động sau khi kết quả từ hai nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc cho thấy các loại thuốc có chứa HES đã được sử dụng ngoài chỉ định được cấp phéptrên những bệnh nhân nặng, bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và tổn thương thận mặc dù những hạn chế về việc sử dụng thuốc được đưa ra vào năm 2013 để giảm nguy cơ gặpcác vấn đề về thận và tử vong.

    Các nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc đã được Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) của EMA yêu cầu thực hiện vào năm 2013 nhằm xác minh tình hình tuân thủ đối với các hạn chế mới về sử dụng thuốc và được coi như là một điều kiện để cấp phép lưu hành các sản phẩm này.

   

PRAC sẽ rà soát lại kết quả của các nghiên cứu này cũng như tất cả các dữ liệu sẵn có khác và ảnh hưởng của chúng đến sự cân bằng giữa lợi ích-nguy cơ của các loại dịch truyền chứa HES và đưa ra khuyến cáo về việc nên tiếp tục, sửa đổi, ngừng cấp phép lưu hành hay nên thu hồicác thuốc này trên toàn bộ thị trường EU.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002836.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến